Střešní zahrady

Pokud chcete mít kolem sebe zdravé životní prostředí současně s moderní architekturou, zelené střechy jsou nejlepším řešením. Vždy Vám nabídneme to nejlepší řešení ať už pro ozelenění střechy rodinného domu nebo garáže.

Při výběru zelené střechy je důležité se nejprve rozhodnout pro daný typ ozelenění:

Extenzivní zeleň

U extenzivních forem střešních zahrad se používá vegetace, která se podobá přirozeným stanovištím, které se udržují samy. Nároky na údržbu takovýchto zahrad jsou minimální. Zásobování vodou a živinami se děje přírodními procesy, není tedy potřeba závlahového systému. Mají především funkci ekologickou a to čištění vzduchu a zadržování vody.

Jedná se o vegetaci o výšce substrátu od 6 do 20 cm, ve které převažují rozchodníky, byliny a trávy. Hmotnost takovéto střechy bývá obvykle od 60 do 300 kg /m2.

Intenzivní zeleň

Vzhledově atraktivnější zeleň, plnící stejnou funkci jako normální zahrada. Je koncipována jako plně využitelný prostor.

Intenzivní střešní zahrada vyžaduje stejnou údržbu jako normální zahrada. Možnosti výsadby jsou neomezené. Lze použít širokou škálu vegetačních prvků od trvalek přes traviny a popínavé rostliny až po dřeviny. Na střeše tedy lze vytvořit zahradu plně využitelnou pro Vaše účely.

Určujícím kritériem pro výsadbu je únosnost střechy, která určuje, jak tlustá bude vrstva substrátu. Hloubka substrátu se obvykle pohybuje od 20 do 100 cm. Hmotnost takové střechy je 300 kg/m2 a více. Při realizaci se nesmí opomenout správné složení střešního souvrství, které zajistí dobré fungování celého ekosystému.