Štěrkové trávníky

Tato u nás zatím neznámá technologie zelených parkovišt se stává poslední dobou velice moderní při zakládání zpevněných ploch. Využití tzv. štěrkového trávníku má široké pektrum. Může sloužit jako příjezdová plocha k domu nebo jako parkoviště pro stání aut a v neposlední řadě jako řešení v místech, kde je velké množství vody a kde je třeba provést silnou drenáž.

Výhodou oproti současným způsobům výstavby zelených parkovacích ploch je především to, že nedochází k utužování vrchní vrstvy půdy pojezdem aut a tím pádem k zamezení přístupu vzduchu pro kořeny rostlin. Další nepostradatelnou výhodou štěrkových trávníku je vysoká propustnost vody, která zamezuje vzniku bahna a kaluží.

Nosnost:

Dle výzkumu vídeňské Zemědělské univerzity jsou naměřené hodnoty vysoko nad požadovanými hodnotami pro parkoviště osobních a nákladních automobilů (25 – 35 MN/m2).

Propustnost:
 
Velkou výhodou štěrkových trávníků je právě vysoká propustnost vody. Vsakovací schopnost je zřetelně znát i při silnějších deštích. (1,72–4,27 ∙ 10–5 m/s)