Projekční činnost

Pro vytvoření fungující zahrady je vždy nejlepší začít architektonickým návrhem. Předejde
se tím spoustě problémů a zahrada vypadá jednotně. Součástí návrhu je vždy projektová
dokumentace, která obsahuje podrobný osazovací plán, skici či vizualizace, textovou zprávu,
technické detaily, rozpočet a plán údržby zahrady.

Co můžete očekávat po prvním telefonu ?

Nejlepší variantou je osobní schůzka na místě realizace, kde zjistíme představy klienta.
Předběžně se promyslí návrh a udělají se fotografie pozemku. Poté následuje vytvoření
návrhu podle představ klienta. Pokud se Vám návrh bude líbit, může se ihned začít s realizací.

Pokud se rozhodnete pro realizaci, máte vytvoření projektu zdarma.

Navrhujeme:

- Soukromé pozemky

- Veřejnou zeleň

- Zeleň do firemních areálů

- Krajinné úpravy

- Jezírka

- Zelené střechy