Zahradní a krajinná tvorba

Provádíme výsadbu stromů od sazenic až po stromy větších rozměrů do stromořadí, alejí či jiných krajinných prvků (biocentra apod.). Nabízíme řešení úprav  příměstské zeleně i jejich případnou údržbu.

- Součástí naší profese je výběr vhodných dřevin na stanoviště, vypracování projektu, vytvoření osazovacího plánu a dalších podkladů nutných k realizaci.

- Zajistíme kompletní projektovovou dokumentaci, seznam použitých rostlin a rozpočet realizace.

- V případě zájmu můžeme vypracovat návrh zahrady, s rostlinami použité z naší školky za přijatelnou cenu a zárukou ujmutí. Zajistíme odbornou konzultaci přímo na místě a vytvoříme vám předběžný rozpočet.