Roubování a zakládání semenných sadů

V této činnosti jsme navázali na činnost bývalé Semenářsko šlechtitelské stanice Artmanov. Našim cílem je vypěstování kvalitních roubovanců na zakládání semenných sadů lesních dřevin. Jsme schopni zajistit výsadbu dle projektu a následnou péči o sad. Tato práce je úzce specializovanou činností která vyžaduje odbornou péči po celou dobu pěstování od sběru roubů až po zaplození.

Dohromady za celou naši činnost jsme zrealizovali již 8 semenných sadů i s výsadbou. Dále jsme se podíleli na dalších 12 sadech s dodávkou hotových roubovanců na výsadbu.